ஜெயில் டீலிங் சசிகலாவின் புது புரோக்கர்! ஐ.பி.எஸ். ரூபா பேட்டி!