நயவஞ்சகத்தோடு கூட்டப்படாத சட்டமன்றம் - மு.க ஸ்டாலின்